Welkom bij BAM Accommodatie Asset Management bv

Optimale huisvesting vraagt veel van uw aandacht en u heeft het gevoel te weinig grip te hebben op de kosten ervan. Misschien wel doordat u door versnippering een grote beheerinspanning moet leveren. Ook neemt de complexiteit van techniek en regelgeving toe en is duurzaamheid een actueel thema. 

Visie van BAM AAM op beheer en onderhoud
In onze optiek zijn alle activiteiten rondom beheer en onderhoud erop gericht een omgeving te creëren of in stand te houden die bijdraagt aan het comfort van mensen. Een omgeving waarin mensen tot bloei kunnen komen en zelfs kunnen excelleren. Al onze activiteiten hebben dan ook altijd een dienstverlenend karakter. Uitvragen in dit kader zijn dan ook telkens weer uniek.

Zo vereist een kantooromgeving een andere aanpak dan een productie omgeving en een omgeving waar zorg wordt verleend vraagt weer om een ander aanpak dan een bancaire omgeving. Iedere klantvraag resulteert dan ook in een klant specifieke benadering waarbij er natuurlijk wel ingrediënten zijn die wij iedere keer terug laten komen. Vanuit onze achtergrond hebben wij allerlei initiatieven ontwikkeld die ertoe bijdragen onze betrokkenheid bij de “gebouwde omgeving” te maximaliseren. Aan de “voorkant” heeft dat geresulteerd in expertise op het vlak van project ontwikkeling en project financiering en aan de “achterkant” zijn wij inmiddels op allerlei fronten actief in de wereld van beheer en onderhoud. Op deze manier kunnen wij in ieder fase van een gebouwde omgeving waarde toevoegen.

Wij nemen uw zorgen uit handen!
U krijgt van ons een totaaloplossing voor uw zorgen. BAM AAM heeft een centrale organisatie met landelijke dekking, waardoor we altijd snel ter plekke zijn. Ons breed dienstenpakket voor technisch beheer en onderhoud biedt:
- Maatwerk voor de gewenste kwaliteit, de optimale onderhoudsstrategie en flexibiliteit in dienstverlening.
- Gemak want u heeft te maken met één aanspreekpunt. Dat werkt transparant en flexibel en geeft u een goede toegang tot onze relevante kennis.
- Kostenverlaging door onze totaaloplossing voor technisch beheer met de uitvoering van onderhoud

Centrale organisatie
Onder het motto 'alles onder controle', heeft u bij BAM AAM één centraal aanspreekpunt. U kunt bij ons terecht voor vragen, meldingen, actuele status van werkzaamheden en natuurlijk deskundig advies. Wij opereren vanuit één centrale organisatie die alle activiteiten coördineert met de 30 regionale vestigingen die de uitvoering verzorgen.